Ko je siromašan u bogatoj Njemačkoj ?

U zemlji sa rekordno visokom zaposlenošću teško je zamisliti da su ljudi izloženi riziku od siromaštva. Ipak Savezni zavod za statistiku bilježi da je takvom riziku izložena svaka šesta osoba u Njemačkoj , a to je oko 13 miliona ljudi.

lebenserwartung-bild

 

Statistički se za osobe izložene riziku od siromaštva smatraju svi oni oni koji raspolažu sa manje novca od 60 posto prosječnog dohotka u zemlji. Ipak se postavlja pitanje tačne definicije siromaštva. Da li je to premalo novca za hranu, stanovanje ili nemogućnost sudjelovanja u društvenom životu ?

Ovisno o definiciji koja se slijedi, mogu se pronaći različite brojke o tome koliko ljudi živi u siromaštvu u Njemačkoj. Međutim, pokazatelji službene statistike potvrđuju da problem postoji, a time i potreba angažmana u suzbijanju siromaštva. U tome na saveznom nivou najvažniju ulogu ima Nacionalna konferencija o siromaštvu (Nationale Armutskonferenz/NAK), koja od 1991. godine djeluje kao njemačka sekcija Evropske mreže protiv siromaštva EAPN (European Anti Poverty Network).

Nacionalna konferencija o siromaštvu

NAK je savez u koji su uvezane brojne organizacije, udruženja i inicijative koje imaju za cilj zalaganje za aktivnu politiku suzbijanja siromaštva. Svake godine NAK organizira susrete na kojima se uz učešće ljudi pogođenih siromaštvom raspravlja kako se stanje može promijeniti. Ove godine je sastanak održan pod motom „Kakva su mi prava, a šta je stvarnost. Kako postići jednako učešće u društvenom životi za sve?“ Cilj ovakvih susreta je da se ojača politička participacija ljudi koji žive u siromaštvu i da im se pruži platformu za razmjenu i umrežavanje.

Tokom dvodnevne konferencije u Berlinu su kroz radionice, predavanja, panel diskusije ili razgovore sa političarima razmatrana pitanja poput siromaštva djece, siromaštva starijih osoba ili problema stanovanja, a kako bi se otvorile nove perspektive ljudima sa iskustvom siromaštva, ili onima koji su izloženi takvom riziku.

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.